1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Beneficjenci

planaszbj3Projekt realizowany jest w partnerstwie. Jego celem głównym jest: Wdrożenie innowacyjnych technik informacyjnych i telekomunikacyjnych zapewniających bezpieczeństwo, wyrównanie dysproporcji w dostępie do szerokopasmowego Internetu oraz umożliwiających teletransmisję wydarzeń kulturalnych organizowanych w Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Bibliotece Jagiellońskiej.

Cele szczegółowe to:

  1. Stworzenie publicznych punktów dostępu na terenie trzech miast w celu zmniejszenia zauważalnego zjawiska wykluczenia cyfrowego.
  2. Poprawa bezpieczeństwa obiektów kultury jak i ich otoczenia poprzez wdrożenie nowoczesnych technik monitoringu.
  3. Wdrożenie systemu informatycznego służącego gromadzeniu danych związanych bezpośrednio z przekazywanymi wydarzeniami kulturalnymi.
  4. Poprawa dostępności społeczności województwa świętokrzyskiego i miasta Krakowa do oferty kulturalnej Starachowic, Skarżyska-Kamiennej oraz Ostrowca Świętokrzyskiego.
  5. Wdrożenie nowoczesnych technik informacyjnych wspierających innowacyjność przesyłu informacji.